Workshop & Lek

 

Efter föreställningen erbjuder vi en workshop som bygger på lek och rörelse. Med hjälp av både gamla och nya lekar, akrobatik och pyramidbygge kommer barnen att samarbeta, lösa uppgifter, hitta på och röra sig. Workshopen går att anpassa efter ålder.

 

 

 

WORKSHOP

Längd: 45 min

Antal deltagare: ca 20 barn per klass/grupp

Krav på lokal: Gympasal eller liknada lokal

Pris: 4400 kr ex. moms

 

 

 

Andras ord om lek:

 

"Vi lekte och lekte och lekte, så det är underligt att vi inte lekte ihjäl oss"

/Astrid Lindgren

 

"Man kan förstå mer om en person efter en timmes lek än efter ett års konverserande"

/Platon

 

"Tappar du förmågan att leka, tappar du livet"

/André Bjerke

 

"Lek är glädjens redskap"

/Danskt ordspråk

 

"Leken är nödvändig i en människas liv"

/Thomas Aquinas

 

"Leken är en kreativ process, målet är inte det viktiga, utan det är själva leken som är intressant"

/Sofia Bidö

 

 

 

LEK- Allt annat än tidsfördriv!

Alla barn har rätt till att leka och utvecklas enligt FNs barnkonvention.

Leken är det lilla barnets främsta språk och det är genom den som de tar sig an världen och gör den begriplig. Barns hela personlighet utvecklas genom leken.

I leken tränar barnet både det sociala, kunskapsmässiga och fysiska och den bidrar även till ökad förståelse för både egna och andras känslor. Dessa faktorer gör leken till en viktig ingrediens i samhället.

Forskning visar att barn leker och rör sig allt mindre och det hoppas vi med detta projekt att kunna bidra till att förändra.

Här några tips till länkar om lek och rörelse och som vi tycker är bra och viktiga!

Rädda barnen:

https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/centrum-for-barn-och-ungdomar/barn-och-lek/

Folkhälsan om vikten av att röra på sig:

http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Ma-bra/Motion--rorelse/Motion-for-barn/

Folkhälsans lekdatabas:

http://lekar.folkhalsan.fi